سالن شهرزاد

یک میلیون رهن و ماهی ۴۰۰ هزارتومان اجاره

اجاره صندلی

اجاره داده شد

اجاره تخت اپیلاسیون

یک میلیون رهن و ماهی ۴۰۰ هزار تومان اجاره

اجاره لاین پوست

اجاره داده شد

اجاره لاین ناخن

استخدام نیروی نیمه ماهر پاره وقت ( ۵ عصر الی ۹ شب ) دستمزد ۳۵۰ هزار تومان

در صورت تبدیل به رهن  :مبلغ ۸ میلیون تومان